Bestuur

Bestuur

De leiding van de SupportersVereniging is in handen van het bestuur dat op dit moment bestaat uit vier personen. Binnen het bestuur zijn een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid benoemd. Het bestuurslidmaatschap is een onbetaalde functie.

Het bestuur van de Supportersvereniging bestaat uit supporters met diverse achtergronden. Allen proberen zij hun kennis en ervaring toe te passen in het belang van de vereniging. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal activiteiten, zowel op de wedstrijddag als op andere momenten. Hij of zij kan hierbij ondersteund worden door één of meer vrijwilligers.

Bestuur SVFF 2017/2018:

Voorzitter: Sintineke Menger

Secretaris: Fokke Jager

Penningmeester: Brenda Wedman

Algemeen Lid:  Robbert Nijholt